DSB EH1908

Sidst opdateret : 18.02.2022

DSB Eh 1908 i Korinth 27. juni 2021.

Status: Indsat i driften (transport af cykler og barnevogne)

  • 1927 – 1932 : DSB EH1908
  • 1932 – 1941 : DSB EHA 1908
  • 1941 – 1960 : DSB EHA 6863
  • 1960 – 1970 : DSB EH 6863
  • 1970 – 1975 : Hads Ning Herreders Jernbane “HHJ E72” (Århus-Odder-Hou)
  • 1975 – 1989 : Mariager-Handest Veteranjernbane “MHVJ EH6863”
  • 1989 – 2003 : SFvJ – DSB EH 6863
  • 2003 : SFvJ – DSB EH1908

Historie: Rejsegodsvognen var tidligt en fast bestanddel af persontog i Danmark. En af årsagerne til dette var, at de ældste personvognes ofte små kupéer, ikke havde plads til de rejsendes ofte omfattende bagage som udover almindelige håndtasker og kufferter også kunne omfatte handelsrejsendes vareprøver i store kufferter eller de seneste indkøb fra den nærliggende større by. Morgen- og eftermiddagsaviser samt ekspres- og ilgods blev sendt med jernbane. Der var derfor behov for særlige vogne til disse transporter.

EH-vognene var ikke de første rejsegodsvogne i Danmark, men de blev langt den almindeligste både med hensyn til antal og udbredelse. Der findes ikke den DSB-strækning, som ikke har haft EH-vogne i faste løb. EH-vognene blev brugt i persontog med hastigheder op til 70 km/t. Hurtigtog blev oprangeret med rejsegodsvogne med 4 aksler pga. hastigheden. At beskrive en typisk rejsegodsvogn med litra EH er en umulig opgave, da vognene til forskellige tider blev udsat for en del ombygninger. De første EH-vogne blev bygget hos Scandia i Randers i 1895, hvor også den sidste vogn blev bygget i 1930. De første EH-vogne var pladebeklædte. I alt blev der bygget 162 pladebeklædte EH- og EHA-vogne, før man i 1928 gik over til vogne med teaktræsbeklædning. Af disse blev der produceret i alt 75, heraf 21 med litra EHA. Alt i alt blev der i løbet af 35 år bygget 237 rejsegodsvogne, som i hovedtræk var ens.

Ved leveringen havde alle EH-vogne olielamper, lange løbebrædder, kukkasser og vakuumbremse. Gavlstigerne var nødvendige så lampister kunne nedsænke olielamperne gennem vognens tag. De lange løbebrædder var nødvendige, dels fordi datidens konduktører billetterede de rejsende, mens de gik langs vognsiderne i det kørende tog, dels fordi EH-vognene med enkelte undtagelser ikke var forsynet med endedøre ved leveringen. Kukkaserne var ud for bremsekupéen, så bremseren kunne se langs toget. Vogne med litra EHA lignede i det ydre de øvrige EH-vogne, men var i modsætning til disse udstyret med dobbeltbatteri til togbelysning.

Da DSB indførte trykluftbremsen i 1943 på alt rullende materiel, skete der en del ændringer på EH-vognene. Udover ændringen af bremsesystemet, fjernede man også stigerne og olielamperne (vogne blev nu oplyst med elektricitet), løbebrædderne (vognene fik dør og overgangsplader i gavlen modsat bremsekupéen) og kukkasserne (som blev erstattet af et almindeligt kvadratisk vindue). I bremsekupéen blev indsat en kakkelovn, så EH-vognene kunne anvendes som togførervogne i uopvarmede godstog.

I 1960’erne begyndte en omfattende udrangering af EH-vogne. Dette skyldtes bla. en stærkt formindsket rejsegodsmængde. I 1965 var der således kun 46 vogne tilbage, alle i Jylland. De første vogne, der blev udrangeret var de ældste pladebeklædte, mens vogne med teaktræ kørte indtil 1970. Ikke alle vogne blev ophugget ved udrangering. En del overgik til brug som tjenestevogne, mens et mindre antal blev solgt til Privatbaner, herunder SFvJ´s EH-vogn. I dag er der formodentlig kun 3 EH-vogne tilbage i Danmark

EH1908 blev bygget i 1927. Vognen blev forsynet med dobbeltbatteri i 1932 og fik dermed litra EHA. Ombygning med bla. endedør skete i 1941 og vognen fik nyt nummer, 6863. Kukkasserne forsvandt i begyndelsen af 1950’erne. I 1960 fik vognene dynamoanlæg, hvorefter litra igen blev EH. Omtrent samtidig blev den også udstyret med U-jernsforstærkninger på gavlene, så man var sikker på, at vognkasse og undervogn ville følges ad også ved en mindre blid medfart. I 1970 blev EH 6863 som en af de sidste vogne taget ud af drift hos DSB. Vognen kom istedet til Odderbanen, hvor den fik litra HHJ E72. Fra Odderbanen gik turen omkring Mariager-Handest Veteranjernbane, før den kom til SFvJ. Vognen er forsøgt restaureret tilbage til 1930’erne-udgaven, dog med enkelte kompromier

Kilde: Torben Andersen ; artikelserie i tidskriftet “Lokomotivet”

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Fakta:

Byggested: Scandia – 1927

Byggenr.: Ukendt

Tjenestevægt: 14 tons

Max. hastighed: 75 km/t.

 

En side for dem som vil vide lidt mere om Syd Fyenske Veteranjernbanes materiel og holdesteder