DSB Ucs002 “FAF-D”

Sidst opdateret : 22-11-2023

Status: Afhændet til DJK i 2023.

FAF-vogn D i Pejrup 22. marts 2022
FAF-vogne afhentes i Svendborg af OHJ DL 39 i 1995.
  • 1948 – 1968 : DSB Gklms 138 8 531
  • 1968 – 1987 : DSB Ucs 002 (kørt for NOVO det meste af tiden)
  • 1987 – 1995 : FAF – Svendborg som “FAF – vogn D”
  • 1995 – 2023 : SFvJ
  • 2023 –              : DJK

Historie: De første godsvogne til transport af gods i pulverform blev bygget på Cetralværkstedet i Aarhus i 1968. Undervognene stammede fra ældre udrangerede godsvogne af litra HD. Undervognene blev ændret for at få plads til den nederste del af beholderne, men konstruktionen med akslerne placeret nær vognenderne som på HD-vogne blev bevaret. Hver vogn blev forsynet med to beholdere, som blev gjort så store som muligt. Den øverste del udnytter derfor konstruktionsprofilet fuldt ud, mens den nederste del oprindeligt var kegleformet, så beholderne kunne tømmes fuldstændigt. Vognene blev indrettet til transport af f.eks mel, sukker, cement og sand. Fordelene ved at anvende denne form for godsvogn var mange. Dels sparede man emballage, dels kunne tømningen ske ved hjælp af trykluft, hvilket bla. sparede tid. Lastningen af beholderne skete ved at nedstyrte godset gennem åbninger i toppen af beholderne, mens losningen foregik gennem rørforbindelser og slanger fra bunden. Trykluft til dette kom fra stationære anlæg hos modtagerne. Afhængig af godsets art og trykluftssystemets kapacitet, kunne en beholder tømmes i løbet af 15-20 minutter.

Ved DSB fik vognene litra Ucs. Oprindeligt blev der bygget 10 vogne, men da man fik gode erfaringer med disse, blev der bygget yderligere 50 eksemplarer. Oprindeligt var beholderne på vognene hvide og undervognen sort, men en stor del af vognene blev lejet af private firmaer, som ofte valgte at male vognene i egne farver og med firmanavn. FAF i Svendborg overtog 4 Ucs-vogne i 1987. På dette tidspunkt blev flere vogne af denne type udrangeret fra DSB. Af beholdernes fabriksplader fremgår det, at disse er bygget af “Fa. Møller & Jochumsen” i Vejle, hvilket kun er tilfældet med de 10 første vogne. Beholderne til de øvrige Ucs-vogne blev bygget på Centralværkstedet i Aarhus. FAF ombyggede vognene bla. med lemme i bunden i stedet for tryklufttømning. Vognene blev også ommalet i blå og hvide farver med FAF-logo. Påskriftspladerne blev fjernet. I stedet fik de 4 vogne betegnelsen A, B, C og D malet på vangen mellem de to beholdere. De 4 vogne blev stationeret hos FAF i Svendborg og udelukkende anvendt lokalt mellem Svendborg og Ærøskøbing. Rangeringen mellem FAF’s anlæg på Svendborg Havn og Ærøfærgen, skete også med FAF’s egen “rangertraktor”, som var en almindelig landbrugstraktor med trækkrog og “pufferplanker”

I 1995 ophørte FAF med at bruge de 4 vogne. Den vogn med litra “A” kom til Struer Jernbaneklub “SJK” , mens de øvrige B – C – D kom til SFvJ i Faaborg. Vognene B og C fik afmonteret beholderne, idet man valgte at disse skulle bruges til skinnetransport i midten af 1990’erne hvor der foregik flere sporombygninger ved Faaborg rigtige station og ude ved Remiser hvor der blev anlagt en “SFvJ-banegård”. Senere også i Pejrup ved anlæg af en Vognhal for klubbens materiel. Vogn D har tidligere haft påbygget et udstyr med sprøjtebomme så den har fungeret som en del af et “sprøjetog” forspændt Trolje 112 så der har kunnet bekæmpes ukrudt på banelinjen mellem Faaborg og Korinth

Ucs-vognen er den sidste tilbageværende ud af en serie på 50 stykker.

Grundet manglende kapacitet har vognen ikke kunnet komme under tag ved SFvJ, hvilket har medvirket til et vist forfald af vognen. Da vognen samtidig ikke er vurderet til at have en fremtidig anvendelse hos SFvJ, er vognen afhændet til DJK i 2023.

Kilde: Torben Andersen: Artikel i tidsskriftet “Lokomotivet”

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Fakta:

Byggested: Scandia 1948 / Centralværkstedet 1968

Byggenr.: 19819

Tjenestevægt: 12,5 tons

Last: 2 x 15 m3, max. 27 tons

Max. hastighed: 50 km/t.

En side for dem som vil vide lidt mere om Syd Fyenske Veteranjernbanes materiel og holdesteder