OHJ DL39

Sidst opdateret: 09.07.2021

OHJ DL39 ankommer til Faaborg st. med Cle  1681 i 1994

Status: Hensat

  • 1952 – 1969 FFJ ML1216
  • 1969 – 1992 OHJ DL39
  • 1992 – Købt af et SFvJ-medlem

Historie: Efter 2. verdenskrig var der et ønske fra mange danske privatbaner om nye dieselelektriske lokomotiver, der kunne erstatte banernes udslidte og uøkonomiske damplokomotiver. Frichs projekterede to forskellige typer lokomotiver. En med en effekt på 375 HK og en med 750 HK. Sidstnævnte type blev bygget i 9 eksemplarer mellem 1952 og 1953. Pga. deres korte og afrundede form fik de hurtigt øgenavnet “Marcipanbrød”

Marcipanbrødene har to førerrum, to maskinrum og i midten et fælles rum med hoveddynamo. I hvert motorrum ligger en trykladet Frichs motor af samme type som i DSB MO-vogne. Hoveddynamoen leverer strøm til 2 banemotorer på de yderste aksler på hver bogie. Lokomotivernes maksimale hastighed er 75 km/t. og de kan trække op til 500 tons ved denne hastighed. Lokomotiverne er ganske økonomiske i drift. De kan rumme i alt 1400 L. diesel i to tanke, hvilket rækker til ca. 550 km’s kørsel. Lokomotivernes motor afkøles vha. kølevand i et lukket system. Maskiner kan derfor ikke anvendes til togopvarmning, da de ej heller er udstyret med varmekedel

OHJ DL39 blev leveret til FFJ i 1953 som ML1216, hvor det blev anvendt til gods- og blandettog. Ved leveringen havde lokomotivet kirsebærrød vognkasse med sort “mavebælte”. Da Aalborgbanerne trådte i likvidation i 1969, blev ML1216 solgt til OHJ. Her fjernede man lokomotivets store frontsneplove til fordel for mindre banerømmere. Lokomotivet blev også malet i OHJ’s røde farve med hvidt mavebælte og blåt skjold på fronterne. Litra var nu OHJ DL39. I 1983/1984 fik nr.39 OHJ-logo med stiliseret vingehjul, ekstra frontlanterner og 2 røde “slutlygter”

Da OHJ i slutningen af 1980-erne anskaffede DSB MX-lokomotiver, var der ikke længere meget brug for nr.39, og lokomotivet kom til SFvJ i 1992. Her kom det starks i drift. Efter det udløb af revision i slutningen af 1990-erne har det været hensat. Dog har de 2 bogier været udtaget og revideret for indsættelse på VLTJ ML12. Derfor er den p.t. forsynet med VLTJ ML12’s bogier.

Kilder: Torben Andersen med artikler i “Jernbanen” og “Lokomotivet”

OHJ DL39 afhenter FAF-vogne i Svendborg 1995. Også Mayo-vognen er på slæb lige efter maskinen.

 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Fakta:

Byggested: Frichs 1953

Byggenr.: 474

Tjenestevægt: 61 tons

Max. hastighed: 75 km/t.

En side for dem som vil vide lidt mere om Syd Fyenske Veteranjernbanes materiel og holdesteder