SFJ B21

Sidst opdateret : 24.06.2021

Status: Vognen er hensat – der venter et større “projekt”

“original” vogn fra Sydfyenske Jernbaner, hvis den restaureres rigtigt

 • 1876 – 1901 : Sydfyenske Jernbaner “SFJ B21”
 • 1901 – 1950 : “SFJ B26”
 • 1950 – 1958 : DSB Værkstedsvogn 72
 • 1958 – 1971 : DSB Specielvogn 572
 • 1971 – 19xx : Helsingør Jernbaneklub “HgJK”
 • 19xx – 1991 : Privatejet
 • 1991 : Overdraget til SFvJ i Faaborg

Historie: Til åbningen af jernbanen mellem Odense og Svendborg fik SFJ bygget 5 vogne med litra B21-25. Vognene var kombinerede 2. og 3. klasses kupévogne. En kupé i hver vognende var forbeholdt rejsende på 2. klasse. Disse kupéer havde hver plads til 8 (10?) rejsende i 4 dobbeltsofaer betrukket med plyds. Udover vinduer i dørene var der også et vindue på begge sider af disse. På 3. klasse måtte man nøjes med vindue i kupédørene, ligesom de 10 rejsende i hver kupé måtte tage til takke med træsæder.

De to B-vogne med nr. 21 og 23 havde som de eneste en skruebremse, der var ført op til vogntaget ved den ene gavl. Her var der et sæde til “bremseren”, som kun var beskyttet mod vind og vejr af en simpel jernkaleche. I følge det daværende politireglement for jernbanerne skulle mindst en fjerdedel af et togs vogne kunne bremses ved skruebremse (gennemgående vakuum- eller trykluftsbremse fandtes ikke). Ofte medbragte togene på Svendborgbanen dog en eller to bagagevogne, som kunne bremses indefra, så man undgik at have en bremser siddende på taget. Da togstørrelsen efterhånden voksede med flere personvogne, blev det nødvendigt at anvende skruebremserne på personvognene. De to bremsede B-vogne blev da bygget om, så bremsesvinget blev ført ind i vognene med tab af et sæde i en 2. kl. kupé. Mellem 1897 og 1900 blev de to vogne med skruebremse forsynet med automatisk virkende vakuumbremse, og behovet for en “bremser” faldt bort. Fra 1893 var der installeret toilet i vognene og omkring 1916 fik vognene belysning vha. acetylenlamper.

Som tiden gik, blev B-vognene umoderne og forældede, og de blev ikke brugt meget, men i begyndelsen af af 1945 kom de i drift igen pga. problemer med at skaffe brændstof til lokomotiverne, kørtes der kun 3 persontog i hver retning på Svendborgbanen. Disse var til gengæld meget lange, hvorfor der var brug for mange personvogne, også gamle kupévogne. I 1949 overtog DSB driften mellem Odense og Svendborg. Dette betød, at de ældste vogne i SFJ’s vognpark blev taget ud af drift. SFJ B26 (ioprindeligt nr. 21), blev til DSB Værkstedsvogn 72 (senere Specielvogn 572), iden den blev udrangeret i 1971. Dette år overtog HgJK vognen uden at sætte den i drift. I 1991 kom den til Faaborg sammen med 3 andre vogne.

Kilde: Lars Viinholt-Nielsens bøger :

 • Sydfyenske Jernbaners materiel
 • Odense-Svendborgbanen 1876-1976
 • Nyborg-Ringe-Fåborg Banen
 • Svendborgbanen i 125 år

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Fakta:

Byggested: EWA Hamburg – 1876

Byggenr.: Ukendt

Siddepladser: 20 stk. 2.kl. / 30 stk. 3.kl.

Tjenestevægt: Ukendt

Max. hastighed: 50 km/t.

En side for dem som vil vide lidt mere om Syd Fyenske Veteranjernbanes materiel og holdesteder