Korinth Station

Sidst opdateret: 27.03.2022

Korinth St. fra gadesiden uden indgang til ventesalen   (SEN-06.03.2022)

Korinth St. fra perronsiden hvor SFvJ har kunnet benytte en del af bygningen siden 201x  bla. med ventesalen, lille kiosk og toilet (SEN-06.03.2022)

Pakhuset har i en del år været garage for flere biler på gadesiden. Indgår også i fremtidig veterantogs-aktiviteter (SEN-06.03.2022)

DSB lod opføre et Kolonnehus i 1950 efter de havde overtaget Ringe-Faaborg  Banen i 1949. I mange år har SFvJ kunnet benytte dette sted til turisttoilet. (SEN-06.03.2022)

En såkaldt Endelæsserampe er bevaret. Typen sås på næsten alle stationer engang. Idag meget sjælden. (SEN-06.03.2022)

Sporet til Endelæsserampen og en 2011-etableret Drejeskive fra Vejle  – (SEN-06.03.2022)

Drejeskiven som skal skubbes med en “rugbrødsmotor” blev indviet i 2011.  (SEN-06.03.2022)

Omløbssporet med 2 sidespor på Korinth St.  (SEN-2022)

Med “stopbommen” bagud, ses Korinth Stations sporterræn til afvikling af veterantogskørsel (SEN-2022)

Stopbommen markerer slut på skinner og “naturstien” tager over til Ringe. Siden 2011 har det været sådan   (SEN-2022)

¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤

 • SFvJ er blevet “indlejet” til at deltage i en Filmfyn-støttet Film,   “Befrielsen” hvor Korinth Station i denne, skal ligne “Ryslinge Station” og et tog med “tyskere” ankommer  –  2022

 • Flere defekte sveller bliver udskiftet ved første sporskifte som ligger tæt på perronnen  –  2022

 • Visse sporskifter får skiftet tømmer på Korinth Station  –  201x

 • Selve Korinth Stationsbygning bliver købt af Faaborg-Midtfyn Kommune og delvist renoveret og stillet til rådighed for cykelturister og ventesalen for Veteranjernbanen. Herunder en lille “Cafè” og toiletforhold realiseres omkring 201x

 • Jernbaneoverskæringen på Hovedvej A8 i Korinth bliver renoveret hvilket betyder at de gamle betonoverkørselfliser udskiftes med “Strails” hvilket sker i 201x

 • En Drejeskive doneret fra Vejle Nord og ligget på “lager” i Korinth siden 1989 bliver istandsat/renoveret og ilagt på et areal ved Korinth St. og indvies samtidig med “Naturstien” i 2011

 • Banedanmark vælger at overdrage Ringe-Korinth banestrækningen til Faaborg-Midtfyn Kommune, som har kontakt til NORDEA-fond, som ønsker at donere penge til at omdanne strækningen til en en “Natursti”   2010/2011

 • Et “højresporskifte” (hentet i Ringsted) ilægges i omløbssporet, da det skal skabe forbindelse til en kommende Drejeskive i 2010 

 • Jernbanestrækningen Korinth-Ringe Syd spærres for al jernbanekørsel af Banedanmark pga. dårlig tilstand i 2002

 • Godskørslen til Korinth indstilles grundet manglende vognbestillinger. DSB Gods besluttede at en kørsel til Korinth som minimum betød “betaling” for 10 vogne trods måske kun bestilling og transport af f.eks 2 vogne. Herefter var der kun ekspedition af tankvogne i Ringe Syd til RIMI/Rynkeby. SFvJ benyttede dog stadig sporet til Ringe og Odense    1997

 • SFvJ begynder at køre Plantog til Ringe og nu med 2 tog, hvorfor Korinth Station skal fungere som “krydsningsstation” og stadig med “lodser” og tilladelser fra FC Odense  ( 1993 ?? )

 • Fyns Amt beslutter at man vil støtte Sydfyenske Veteranjernbane og dens aktiviteter på Sydfyn, så man forhandler med DSB om at købe og stille Korinth-Faaborg banestrækningen til rådighed for kørsel med tog til turister udført af SFvJ.  Indvielse Maj 1992

 • Sydfyenske Veteranjernbane opnår den store ære at skulle befordre Hendes Majestæt Dronning Margrethe d. II. med tog fra Korinth til Faaborg, efter hun har besøgt Brahetrolleborg Slot i Korinth. Endvidere skal hun og “Henrik” se et “SKAKO”-produkt, som er en godsvogn hvor vibrationsdele er leveret af dette firma på Korinth Stations sidespor

 • Sydfyenske Veteranjernbane kører sine første “Plantog” med motorvognen VLTJ M6 mellem Faaborg og Korinth 1989 og “låner” i weekender Korinth Station til Plantog og evt. Særtog i sommerhalvåret. Kørslen foregår med “lodser” og der skal ringes til FC Odense for at bede om tilladelse til at “låne” Korinth St. Nogle enkelte Søndage er det nødvendigt at skubbe “kævlevogne” lidt ud i “nord-enden” af stationen under kørsler og tilbagesætte igen ved afslutning på dagen

 • Sydfyenske Veteranjernbane = “SFvJ”  er blevet stiftet i Faaborg og planen er, at fremtidig kørsel med tog i veteranregi skal foregå til Korinth Station, hvor DSB efter at have nedlagt godstrafikken til Faaborg 23.12.1987 , nu bruger Korinth St. som “endestation” for ekspedition af godsvogne med last

 

 

 

 

 

En side for dem som vil vide lidt mere om Syd Fyenske Veteranjernbanes materiel og holdesteder