DSB Iblps101 – “Mayo/Mælk”

Sidst opdateret : 22-11-2023

Status: Afhændet til DJK i 2023

  • 1956 – 1969 : DSB Gs 40486
  • 1969 – 1974 : DSB Iblps 8053001
  • 1974 – 1981 : DSB Igs 0844101 (Fynsk Mælk -skrift)
  • 1981 – 1988 : DSB Igs 807 4 101 (MAYO -skrift)
  • 1988 – 2023 : Anvendt hos SFvJ til lageropbevaring. 
  • 2023 –              : Afhændet til DJK

Historie: I 1968-1970 ombyggede DSB’s Centralværksted i Aarhus 100 godsvogne med litra Gs til brug for transport af kartofler. Hoveddimensionerne fra Gs-vognene blev bevaret, men yderbeklædningen blev vandfast krydsfiner med et lag isolering inderst. Også loft og gulv blev isoleret. Grunden hertil er, at kartofler ikke kan tåle hverken høj varme eller kulde. Skydedørene blev ændret, så de sluttede helt tæt til vognsiderne, når dørene var lukket. Vognene blev malet brune. De ombyggede vogne fik litra Iblps 805 3 000-099

Indtil slutningen af 1960’erne anvendtes is til afkøling af isolerede jernbanevogne, men efterhånden gik en stor del af transporten af kølevarer over på lastbiler. Dette var medvirkende til, at en ny form for kølevogne til jernbaner blev udviklet. Isen blev erstattet af maskinkøleapparater. De første maskinkølede vogne blev bygget til FDB, men i 1974 ombyggedes 2 Iblps-vogne til brug for Fynsk Mælk. Ombygningen skete på DSB’s Værksted i Nyborg. Vognene fik udvendig kølemaskine af samme type som på kølelastbiler. Vognene blev malet hvide med stor påskrift “FYNSK MÆLK” i blåt på siderne. På gavlene blev sat mindre skilte med samme påskrift. Vognene fik numrene 084 4 101-102 (oprindeligt Iblps 001 og 097). Vognene blev benyttet til mælketransporter mellem Odense og Ærø

I 1981 solgtes begge vogne til MAYO-Salater i Odense. Inden de blev sat i drift igen, blev begge vogne malet om. Siderne blev blå forneden og hvide foroven med MAYO i meterhøje røde bogstaver. Vognene kørte derpå i fast rute mellem Odense og Glostrup indtil 1988, hvor de blev udrangeret, fordi køleapparaterne var nedslidte. Den ene vogn blev derpå skænket til SFvJ i Faaborg.

Hos SFvJ har vognen været anvendt primært til opbevaring af diverse materialer og reservedele. Vognen har ikke indgået i driften.

Grundet manglende kapacitet har vognen ikke kunnet komme under tag ved SFvJ, hvilket har medvirket til forfald af vognkassen. Da vognen samtidig ikke er vurderet til at have en fremtidig anvendelse hos SFvJ, er vognen afhændet til DJK i 2023.

Kilde: ?

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Fakta:

Byggested: Scandia – 1956

Byggenr.: 21550

Tjenestevægt: 12,2 tons

Max. hastighed: 75 km/t.

En side for dem som vil vide lidt mere om Syd Fyenske Veteranjernbanes materiel og holdesteder