Faaborg Station

Sidst opdateret:   27.03.2022

Da Syd Fyenske Veteranjernbane kom til verden i 1988 var det muligt at afvikle tog fra den oprindelige Faaborg station skønt skinnearealet var blevet indskrænket betydeligt. Der var ikke “omløbsmulighed” men derimod skulle der rangeres ved hver kørsel. 1995 var det definitivt slut med at bruge den originale station fra 1881. Klubben som også forkortes SFvJ rykkede ud til et “nybygget” areal på det forhenværende “Jernvirke A/S” (senere FENOR A/S) ca. 300 m. østlig retning. Som vel rettelig hedder “SFvJ-Banegården”. Skinner og perronforkanter fra den oprindelige station blev genanvendt til at bygge en perron og anlægge 2 spor, så der stadig kunne køres veterantog til Korinth og det øvrige Fyn. Man kom også tættere på de gamle motorvognsremiser og rundremisen, hvor klubben fik “adresse” efter årene med “Kolonnehuset” på stationsområdet som klubhus. Kolonnehuset eksisterer fortsat, men har nu en anden anvendelse. SFvJ håber stadig at det bliver muligt at genskabe sporforbindelse til rundremisen med en drejeskive, så den kan indgå i oplevelsen. Faaborg som engang var hjemsted for 3 baners ankomst, og dermed var der behov for remiser og værksteder til at opfylde datidens transportbehov med bla. damplokomotiver og motorvogne. Også en jernbanefærge til Mommark kom til i 1922 efter “Genforeningen” i 1920


Faaborg Stationsbygning fra 1881. Bagest ses det forhenværende Faaborg Posthus  (SEN-2022)

Perronsiden har fungeret som gods-ekspedition, veterantogskørsel, busterminal og nu til sporadisk bilparkering. Til højre Posthuset som også er forladt og afventer fremtiden. (SEN-2022)

Publikums-indgangen til Veteranjernbanen.  (SEN-2022)

SFvJ-banegården med spor “0” til venstre og så spor “1” – “2” og “3” mod højre.  Spor “0” er forbindelsen mellem Remiser og Togvejsspor (SEN-2021)

Spor “2” til venstre hvorfra stort set alle persontog afvikles og spor “3” som ender ved en motorvognsremise bygget efter SFJ’s  i Nyborg = kopi   (SEN-2021)

SFvJ-banegården har også et spor “1a”  f.eks til Arbejdstoge. Det er mulig forbindelse til Rundremisen via et ekstra sporskifte    (SEN-2021)

Rundremisen, der er fra 1916 og nu med nye porte, som er en slags “fødselsdagsgave” håber på “forbindelse” i nær fremtid f.eks med en Drejeskive     (SEN-2021)

Nye porte ved Værksted og servicering. Motorvognsremiser er bygget 1932 + 1926 + 1926 (SEN-2021)

Skydebroen (oprindelig fra DSB-Aarhus) kom til Faaborg i starten af “00-erne”. Den sørger for at materiellet er beskyttet af hærværk og vejrforhold  og det kan komme ind og ud  (SEN-2021)

Udkørslen fra Faaborg Station krydser Svendborg-landevej B44  (SEN-2022)

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

 • SFvJ-Banegården får skiftet en del defekte sveller  i sporskifter af et privat dansk jernbanefirma     # Januar 2022

 • En såkaldt “servicebygning” opføres på SFvJ-arealet i den vestligste ende. En bygning, som blev opført da rutebilerne til og fra Faaborg blev nabo til Veteranbanen og chaufførerne manglede et toilet. Samtidig blev der plads til et lille “billetsalg”. Dette havde ellers foregået fra en opstillet postvogn på arealet, som stadig fungerer  til små udstillinger og salg af jernbanesouvenirs  # 2019

 • Rundremisen og motorvognsremiser får tildelt penge fra kommunens budget, hvorved det er muligt at få lavet nye porte (i gammel byggestil) da de eksisterende var slidt op og delvist ombygget af private virksomheder     # 2016/2017

 • Der opsættes 3 høje “perronlamper”,  så det er muligt at rejsende kan stå af og på f.eks Særtog som afvikles som aftenkørsel eller evt. nattekørsel.  Opsat 2013

 • Jernbaneoverskæringen på Svendborgvej (B.44) får skiftet overkørselsfliser ud med store gummikøreplader (strails)   # 2012

 • Efter flere års ønske lykkedes det ved hjælp af en fond at få indkøbt materialer til et publikumstoilet på SFvJ-banegården. Medlemmer af SFvJ projekterer og bygger stort set selv denne lille bygning mellem postvognen og træremisen    #  2009/2010
 • SFvJ beslutter at “SFvJ-banegården” skal “opgraderes” med “omløb” så det bliver lettere at køre tog fremover. Klubben har jo været heldig at have reddet sporskifter fra Odense, Svendborg og Nyborg, så “operation omløb” iværksættes i efteråret 2008 og afsluttet tæt på påsken 2009 ved at ilægge 2 sporskifter på SFvJ-banegården. De overflødige sporrammer ved dette projekt bliver genanvendt i Vognhallen i Pejrup.
 • I anledning af, at Ringe-Faaborg Banen bliver 125 år, er det lykkedes via Albani Fonden at opnå støtte til en lille vandkran på SFvJ-Banegården. Den etableres med “vandhentning” fra en tankvogn, og indvies samme år som banen fylder i 2007.
 • SFvJ-banegården skal “ombygges” da Jem & Fix skal være nabo tæt på motorvognsremiser. Både et stikspor til en træremise og selve træremisen skal flyttes op nær en stationær Postvogn for at kunne frigive areal til Jem & Fix. Det skete i 2006.

 • SFvJ-banegården skal igen “ombygges” da LIDL er interesseret i et areal i den anden ende af SFvJ-banegården. Det vil så betyde at “Østerbrogade-perronen” skal nedlægges og dele af vestlige ende på “omløbet” ikke længere kan benyttes da arealet er solgt til butikskæden. Men det er lykkedes at indgå en  aftale om at SFvJ kompenseres for  arealet med en vognhal i Pejrup, så “areal-tabet” er tåleligt. Igen må Traktor 3 benyttes ved hver Plantogs ankomst. Samtidig bliver spor 3 “vendt” da der skulle laves “indkørsel” til dette sidespor fra den østlige ende af stationen. Det skete i 2005.
 • SFvJ har stort held til at en Fondsansøgning finder vej hos A.P.Møller Fonden om at redde en Skydebro hos DSB i Aarhus. Det bevirker så den skal flyttes til Faaborg og anlægges foran motorvognsremiserne. Imens den bliver renoveret og smukkeseret, går andre i gang med at anlægge endnu et sporskifte og skinner fra hovedsporet hen til siden af motorvognsremisen. Herefter bliver der gravet ud foran motorvognsremiserne (3 porte). Veteranbanen er så heldig at man via en “kontakt” på Den Gamle Lillebæltsbro må låne nogle utroligt stærke wirespil, som kan flytte ting i meget langsomt tempo. Klubbens Marcipanbrød er “vægtklods” da skydebroen “kører” på plads i skydebrosgraven via nogle “dobbeltskinner” (reserve). I forvejen er anlagt nogle såkaldte dobbelte “køreskinner” som skydebroen skal “lande” på. Der bliver også gravet ud inde i motorvognsremiserne,  da de gamle “grave” har været dækket til mens Jernvirke A/S ejede det gamle remisekompleks. Sluttelig blev der holdt en stor “Indvielsesdag” af skydebroen samtidig med at det var lykkedes efter 16 år, at få damplokomotivet DSB F657 gjort køreklar.  I 2003
Skydebroen og skydebrosgraven under etablering januar 2003
Færdigt arbejde. Skydebroen er på plads 1. februar 2003. Fra venstre: Steen Nielsen, Nils Bille, Carl Lohmann, Jørn Knudsen, Claus Ellef, Peter Schack , Carsten Henriksen, Henrik Gerlach, Niels Arne Nielsen og Kim Knudsen.
 • Jernbaneoverskæringen for Svendborgvej (B.44) skal flyttes da den gamle “omfartsvej” ud af byen bliver afløst af en rundkørsel og Sundvejen uden om bykernen. Derfor hjælper SFvJ’s baneafdeling med at fjerne skinner og sveller, og entreprenøren flytter vejen. Herefter skal SFvJ igen flytte skinner og sveller tilbage så Staten kan anlægge en nyere type overkørselsanlæg. Det skete 1999/2000

Sveller til ovk. i den nye omfartsvej lægges i 1999
 • SFvJ benytter 2 spor på Faaborg’s oprindelige banegård fra 1988 – 1995. Traktor 3 er en vigtig rangermaskine i den periode, da omløb ikke findes. Herefter flyttes til en “nyanlagt banegård” med “genbrug” af skinner og perronforkanter ca. 300 m. længere østlig retning. Det er også muligt at opbygge en perron ved Østerbrogade hvorfra mange tog sendes afsted. Nu er der lavet “omløb” så traktor 3 er ikke meget i brug, da lokomotivet selv klarer at løbe rundt om vognene
Østerbrogadeperronen anlægges i 1995, hvor sporene til stationen kappes ved Østerbrogade. Det er herefter ikke længere muligt at køre tog til Faaborg station.
 • DSB MY1101 besøgte Faaborg Station med et Særtog d. 2. September 1989. Nordisk Jernbanekonferrence med sjove indslag bla. kørsel på “Faaborgbanen”. SFvJ’s nyerhvervelse VLTJ M6 hjalp med omrangering grundet manglende mulighed. 

En side for dem som vil vide lidt mere om Syd Fyenske Veteranjernbanes materiel og holdesteder