DSB F657

Sidst opdateret: 19.02.2022

F657 i Faaborg 26. juli 2005
F657 i Faaborg 26. juli 2005

Status : ikke i drift – afventer financering af en ny kedel

  • 1949 – 1974 : DSB bla. Nyborg, Odense og Fredericia
  • 1974 – 1974 : Østsjællandske Jernbaneklub “ØSJK”
  • 1974 – 1988 : Egeskov Slots legeplads
  • 1988 : foræret til SFvJ mod at istandsætte det til drift
  • 2004-2012 : Idriftsat mellem Faaborg og Korinth

Historie: Litra F var ikke bare det rangerlokomotiv der blev bygget flest af hos DSB, det blev også Statsbanernes største antal ens damplokomotiver overhovedet. Ialt blev der bygget 120 eksemplarer af denne type. De første blev bygget af Saronno i Italien i 1898, mens de sidste blev bygget af Frichs i Aarhus 1949. I løbet af de godt 50 år skete der naturligvis mindre ændringer i konstruktionen, men i det store og hele var alle maskiner bygget efter de samme tegninger

Ideen til konstruktionen af F-maskiner fik DSB’s maskinchef Busse i forbindelse med ombygning af jysk-fynske statsbaners 4 litra F lokomotiver i 1889. Disse 4 lokomotiver var oprindeligt godslokomotiver med 2-akslede tendere, men da der opstod et behov for regulære rangermaskiner, blev de ombygget ved værkstederne i Aarhus. Denne ombygning viste sig at være meget vellykket, hvorfor den dannede udgangspunkt for konstruktionen af næste generation af F-maskiner. De 120 eksemplarer blev bygget på forskellige fabrikker både i Danmark og i resten af Europa. F.444 var f.eks det første damplokomotiv bygget hos Frichs, hvorfor denne maskine naturligvis bar en fabriksplade med byggenr.1 De fleste (105) af F-maskinerne blev bygget i tiden før 2. Verdenskrig, men Frichs leverede de sidste 15 så sent som i 1949. SFvJ’s F-maskine stammer fra denne leverance

DSB F657 rangerede i mange år i Nyborg eller Odense før den blev udrangeret i 1970. I 1974 overtog Østsjællandske Jernbaneklub lokomotivet men lod det umiddelbart herefter indgå i en byttehandel med Egeskov Slot. Her havde veteranmuseet i en årrække haft NFJ III. opstillet som blikfang. Dette lokomotiv kom i stedet til Sjælland. I 1988 fik SFvJ foræret F657 af den daværende Greve Claus mod at sætte det i stand. Efter ca. 15 års arbejde blev F-maskinen i efteråret 2003 godkendt til drift ved SFvJ. Man gennemførte nogle testture efterfølgende for kontrol af vand- og kulforbrug og køretider for endeligt at indsætte damplokomotivet i driften i 2004

Kilde: Willian Bay – Danmarks Damplokomotiver

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Fakta:

Byggested: Frichs 1949

Byggenr.: 361

Tjenestevægt: 37,5 tons

Max. hastighed: 50 km/t.

En side for dem som vil vide lidt mere om Syd Fyenske Veteranjernbanes materiel og holdesteder