SFJ A3

Sidst opdateret : 24.06.2021

Status: Vognen er hensat – der venter et større “projekt”

“original” vogn fra Sydfyenske Jernbaner, hvis den restaureres rigtigt

 • 1876 – 1901 : Sydfyenske Jernbaner “SFJ A3”
 • 1901 – 1950 : “SFJ Aa3”
 • 1950 – 1958 : DSB Bygningsvogn 54
 • 1958 – 1969 : DSB Specielvogn 304
 • 1969 – 1981 : Helsingør Jernbaneklub “HgJK”
 • 1981 – 1991 : Privatejet
 • 1991 : Overdraget til SFvJ i Faaborg

Historie: Da SFJ startede driften i 1876 havde banen 3 fornemme personvogne af litra A. A1-3 var ligesom banens øvrige vogne kupévogne. Hver vogn havde en kupé med 1.klasse og 3 med 2.klasse. 1.kl. var udstyret med 3 enkeltsofaer i den ene side og to dobbelte sofaer i den anden side, hvilket gav i alt 7 siddepladser. Sofaerne var betrukket med stribet plyds, mens lofter og vægge var beklædt med dekoreret voksdug. Der var gardiner ved vinduerne, hvoraf der i hver side var et i døren og to ved siden af denne. Bortset fra, at kupéerne på 2.kl. havde 8 pladser i 4 dobbeltsofaer, var der ikke den store forskel på de to vognklasser. Vognen var fra starten ikke forsynet med varme og belysningen blev klaret med olielamper. Der var ikke adgang mellem vognenes 4 kupéer, så indstigning foregik af døre til hver enkelt kupé. Det betød også, at billettering under kørslen skete, mens konduktøren opholdt sig på de udvendige løbebrædder. Et ikke ufarligt job især om vinteren, hvor løbebrædderne kunne være enten våde eller islagte.

Som tiden gik, blev de gamle kupévogne både umoderne og udslidte. SFJ indledte derfor i begyndelsen af 1900-tallet en omfattende ombygning af jernbanens personvogne. En del, heraf Aa3, fik en ny jernramme i stedet for den oprindelige af træ. Men Aa3 fik en endnu større ombygning, da hele dens indre blev ryddet. I stedet for de oprindelige 4 kupéer med separate indgangsdøre fik vognen to kupéer forbundet med en sidegang. I vognens ene side bibeholdtes de 4 døre, mens der i gangsiden kun blev bevaret 2 døre. Vognen fik også toilet, hvorfor antallet af siddepladser blev reduceret til 22 alle på 2.kl. Der skete yderligere en ombygning i 1916. Måske man på dette tidspunkt forsynede vognen med varmeanlæg og/eller gasbelysning.

Ret kort tid efter DSB’s overtagelse af de Sydfyenske Jernbaner i 1949, blev Aa3 omdannet til bygningsvogn 54, senere Specielvogn 304. Vognen var i brug ved Statsbanerne indtil 1969, hvor den blev overtaget af HgJK Her blev vognen ikke sat i stand, men henstod udendørs indtil den sammen med 3 andre fynske vogne kom til Faaborg i 1991.

Kilder: Lars Viinholt-Nielsens bøger

 • Sydfyenske Jernbaners materiel
 • Odense-Svendborg Banen 1876-1976
 • Nyborg-Ringe-Fåborg Banen
 • Svendborgbanen i 125 år

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Fakta:

Byggested: EWA Hamburg – 1876

Byggenr.: Ukendt

Siddepladser: 7 stk. 1.kl. / 24 stk. 2.kl.

Tjenestevægt: 8 tons

Max. hastighed: 50 km/t.

En side for dem som vil vide lidt mere om Syd Fyenske Veteranjernbanes materiel og holdesteder